arrow_drop_up arrow_drop_down

Vitaliteitsplan

Meten = weten. En strategisch vitaliteitsplan geeft betere resultaten.

Personeel binden en boeien, later met pensioen, de 24-uurseconomie, automatisering, hoge werkdruk, werk-privé balans zijn uitdagingen waar een organisatie mee te maken heeft. Investeren in gezonde en gemotiveerde mensen verdient zichzelf terug, nu en in de toekomst. 

Offerte aanvragen

Advies opstellen vitaliteitsplan

Veel ondernemingen willen graag "meer met vitaliteit" doen. Hoe geef je vervolgens handen en voeten aan een passend Vitaliteitsplan? Het levert bijvoorbeeld deze vragen op.

 • Wat zijn de doelen van de organisatie en waarom?
 • Wat is er al gedaan en wat is verder nodig?
 • Wat werkt er wel en wat is weggegooid geld?
 • Hoe motiveer je medewerkers het beste uit zichzelf te halen?
 • Hoe meten we de resultaten?
 • Hoe zorgen we er voor dat Vitaliteit op de agenda blijft?

Onze Bedrijfsadviseur Vitaliteit helpt antwoorden te vinden op deze vragen en dit vorm te geven in een Vitaliteitsplan. Door onze samenwerking met TNO beschikken we over gekwalificeerde meetmethoden en vragenlijsten met als doel de medewerkers op 4 punten te ondersteunen:

1. Mentale en fysieke veerkracht

2. Motivatie en werkgeluk

3. Leren en ontwikkelen

4. Werk-privé balans

Onze werkwijze is gericht op de dialoog met de opdrachtgever en binnen doelgroepen van de organisatie. Hierdoor kunnen we de juiste interventies inzetten om tot goede resultaten te komen. Een Vitaliteitsplan is altijd maatwerk en passend bij de bedrijfscultuur.

 1. Volgens onderzoek van het World Economic Fund is 15% van de medewerkers verminderd inzetbaar en staat 5% op uitval. De kosten van dit  "grijs verzuim" zijn te verminderen met een goed Vitaliteitsplan. Laat ons voorrekenen wat een investering in Vitaliteit oplevert.

-> Geef handen en voeten aan ambities en bel gerust voor een vrijblijvend gesprek.

Compleet 3 maanden programma

Ons 3 maanden programma  voor medewerkers is gericht is op de 4 elementen voor duurzame vitaliteit: gezondheid, werkgeluk, ontwikkeling en werk-privé balans. Uit onderzoek blijkt dat na 3 maanden nieuw gedrag tot gewoonte is geïntegreerd wat de kans op blijvend resultaat vergroot. 

Het programma doe je samen met je team of afdeling en bevat workshops, e-learning en opdrachten op individueel niveau gebaseerd op het persoonlijke doel van elke medewerker. Bijvoorbeeld meer bewegen, minder stress ervaren, meer werkplezier, beter leren ontspannen of slapen, lekker en gezond eten etc. Per programma kunnen 15 medewerkers deelnemen die op dezelfde locatie werken.  Uiteraard is de privacy van elke deelnemer gewaarborgd.

Het vaste tarief van € 4995,- per team is inclusief metingen, evaluatie en rapportage.


Projectondersteuning bij uitvoering vitaliteitsplan

Door de dagelijkse drukte schiet het er wel eens bij in om plannen daadwerkelijk uit te voeren. Onze Bedrijfsadviseur Vitaliteit ondersteunt bij het initiëren, monitoren en evalueren van projecten. Dat kan het organiseren van een Vitaliteitsdag zijn, een inzetbaarheidsmeting onder medewerkers of het begeleiden van lopende projecten. Dit levert het volgende op:
 • Tijdsbesparing 
 • Een frisse blik op lopende projecten
 • Inbreng  ervaring en best practices
 • Samenwerking met groot netwerk van professionals NPDI (nationaal platform voor duurzame inzetbaarheid).
 We werken aan een optimale match tussen de bedrijfsdoelen van de organisatie enerzijds en de behoeften en mogelijkheden van medewerkers anderzijds zodat er productief en plezierig  gewerkt kan worden. Het vertalen van een vitaliteitsbeleid naar concrete activiteiten is onze specialisatie. Zullen we kennis maken?

Investeren in duurzame inzetbaarheid loont.

Vitaliteitsmanagement:

Je hoeft niet ziek te zijn om beter te worden!

Lees alles over vitaliteitsmanagement, een artikel van hoogleraar prof. dr. Tineke van Vuuren.

Vraag een vrijblijvende 

offerte aan

Koekje erbij