5 Belangrijke trends op de werkvloer in 2020.
12 december 2019 
in Blog

5 Belangrijke trends op de werkvloer in 2020.

Tijdens klantenbezoeken evalueren we onze diensten maar ook de trends in de markt en hoe bedrijven daar mee omgaan. 
De arbeidskrapte, het boeien en behouden van mensen, de werkdruk, de digitalisering, generatieculturen etc. Nieuwe werkvormen zijn bij sommige bedrijven al behoorlijk ver ontwikkelt en anderen zijn zich aan het oriënteren. Wanneer een bedrijf groeit en meer medewerkers krijgt heeft dit invloed op de bedrijfscultuur. Behoeften van medewerkers zijn verschillend en hoe ga je daar mee om? Weet iedereen nog wat de bedoeling van het bedrijf is en stroken de waarden?

Veel van onze klanten richten zich in 2020 op deze onderwerpen:

1. Gezondheid en welzijn van medewerkers als speerpunt in het beleid. 
Was je gezondheid vroeger een privé aangelegenheid, dat is nu deels corporate geworden. Door wet- en regelgeving zijn werkgevers de betalers van de rekening en daarom gemotiveerd om bij te dragen aan ieders gezondheid. Het World Economic Fund heeft berekend dat 18 % van de medewerkers vermindert inzetbaar is en 5% op uitval staat. Bijvoorbeeld door achtergebleven kennis, verminderde motivatie, werkdruk, problemen thuis, etc. Geen prettige cijfers. De kosten die dat nu al met zich mee brengt kunnen omlaag door te investeren in gezondheid, ontwikkeling, een prettige werksfeer en een betere werk-privé balans.
Daarnaast is het ook humaan om het goede te doen als werkgever. Directies ontwikkelen een visie omtrent vitaliteit en goed werkgeverschap en vertalen dit in beleid. “Hoe zorgen we er voor dat we allemaal gezond en met plezier aan het werk blijven?” Wie zich deze vraag niet stelt mist een afslag in de toekomst.
Er ontstaat steeds meer bewustwording over de noodzaak om vitaliteit op persoonlijke wijze in te kunnen vullen.

2. Coachend leiderschap
Het grappige is dat wanneer een bedrijf wil investeren in vitaliteit alleen omwille van de productiviteit zal het nauwelijks impact hebben. Mensen voelen dat het niet om hen gaat en zijn niet gemotiveerd om in beweging te komen. Alleen met echte interesse in het welzijn van mensen en een open dialoog zal er een gemeenschappelijk belang ontstaan. De jaarlijkse functioneringsgesprekken over behaalde doelen worden aangevuld of vervangen door inzetbaarheidsgesprekken met vragen als: “Wat heb je nodig om je werk optimaal te kunnen doen, waar krijg je energie van, wat niet, waar wil je naartoe en hoe kunnen we je hier in ondersteunen?”.
Zulke gesprekken vragen nieuwe vaardigheden, soft skills die nog lang niet iedereen beheerst. Leidinggevenden en medewerkers worden gecoacht zodat de regie steeds meer bij de medewerker komt. De leidinggevende zorgt voor kaders en faciliteert in een coachende rol. Afgestemd op de persoon en de functie.

3. Ondernemerschap
Nieuwe generatie medewerkers zijn mondiger dan een paar generaties geleden. Ze weten vaak goed wat ze willen maar hebben ook begeleiding nodig. Wanneer er een vorm van autonomie is hoe het werk vorm te geven vergroot dit de betrokkenheid bij het werk. Het resultaat telt en de weg er naar toe geef je zoveel mogelijk zelf vorm binnen gestelde kaders. Deze mate van vrijheid is voor veel mensen aantrekkelijk maar niet voor iedereen. Voor de ondernemende geesten in een bedrijf zou deze vrijheid er voor kunnen zorgen dat ze blijven en zich verder ontwikkelen. Ondernemers binnen een onderneming. Met name de kleinere bedrijven en start ups werken zo. Een platte organisatie, al dan niet met zelfsturende teams, die samen werken voor het beste resultaat op een manier die ze zelf kunnen vormgeven.

4. Bedrijfscultuur
Uit onderzoek blijkt dat de mate van plezier op het werkt voor 70% wordt beïnvloed door de bedrijfscultuur. De cultuur is de smeerolie, het dna in een bedrijf. Kun je jezelf zijn, mag je af en toe een foutje maken, zijn collega’s vriendelijk en behulpzaam tegen elkaar, worden de successen gevierd, ben je trots op het bedrijf? Verder is waardering voor mensen een belangrijke pijler voor het ervaren van werkplezier. Dit zorgt voor verbondenheid: met collega’s, het bedrijf en de maatschappij. Wanneer er een sfeer van vertrouwen heerst krijgen mensen daar energie van en zijn bereid een stapje extra te doen als dat nodig is. Leuke bijvangst is dat gelukkige medewerkers minder vaak ziek zijn, beter tegen stress kunnen, productiever zijn en langer blijven. Steeds meer bedrijven zijn dan ook bewust bezig met het creëren van een passende bedrijfscultuur samen met medewerkers. Hire for attitude, not for skills.

5. Werk-Privé  balans
We zien dat het gezelliger wordt op de werkvloer. Doordat werk- en privé steeds meer door elkaar loopt heb je op het werk ruimtes die knus zijn ingericht met planten, kleden, een lekkere bank en verschillende werkruimtes. Rustige ontspanningsruimtes (voor de workmassages) worden afgewisseld met open ruimtes om gezamenlijke activiteiten te ontplooien. Ook de koffie en het lunch aanbod is aanzienlijk verbetert. De zogenaamde Great Places to Work-standaard wint terrein op de kantoorhokjes. De flexplekken maken plaats voor werkplekken met meer ruimte voor je eigen identiteit en werkcultuur.
Werkgevers begrijpen ook dat wanneer je thuis (mantel)zorgtaken hebt die soms wat meer van je vragen hier een flexibele opstelling handig is. Door de digitalisering zijn er verschillende oplossingen en werktijden te bedenken die de voortgang niet in de weg zitten. Het is geven en nemen waar het mogelijk is.

Deze onderwerpen raken allemaal aan vitaliteit en werkgeluk. Dat is onze expertise. Wanneer je je bedrijf of je team hierin wil versterken denken we graag met je mee.
Onze 20 jarige ervaring op de werkvloer helpt ons om ambities te vertalen naar praktische doelen en methoden. Mail gerust: melanie@workmassage.nl.

 Geniet van de feestdagen en rust lekker uit:-).

Reactie plaatsen